Tất cả sản phẩm

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - MÃ SP: B100.T01

8.000.000₫ 20.000.000₫

Nhà cấp 4 mái thái - Diện tích 100m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ VƯỜN MÁI NHẬT TÂN CỔ ĐIỂN - MÃ SP: B190.N02

10.000.000₫ 30.000.000₫

Nhà vườn mái nhật - Diện tích 190m2 - Số phòng ngủ: 4 phòng

NHÀ 1 TẦNG MÁI THÁI - MÃ SP: B150.T04

8.000.000₫ 20.000.000₫

Nhà mái thái 1 tầng - Diện tích 150m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ SP: B150.T02

8.000.000₫ 20.000.000₫

Nhà mái thái 150m2 - Số phòng ngủ: 4

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - MÃ SP: B200.T03

10.000.000₫ 35.000.000₫

NHÀ MỘT TẦNG MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 200m2 - Số phòng ngủ: 4 phòng

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI - MÃ SP: B150.T03

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 150m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ 1 TẦNG MÁI NHẬT - MÃ SP: B150.N01

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 150m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI - MÃ SP: B120.T02

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 120m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ 1 TẦNG MÁI THÁI - MÃ SP: B120.T01

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 120m2 - Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ CẤP 4 - MÃ SP: B100.T04

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI THÁI HIỆN ĐẠI - Diện tích xây dựng: 100m2 - Số phòng ngủ: 2 phòng

NHÀ CẤP 4 - MÃ SP: B100.N01

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ CẤP 4 MÁI NHẬT HIỆN ĐẠI

- Diện tích xây dựng: 100m2

- Số phòng ngủ: 3 phòng

NHÀ VƯỜN MỘT TẦNG MÁI THÁI - MÃ B150.T05

8.000.000₫ 25.000.000₫

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN 1 TẦNG MÁI THÁI

- Diện tích xây dựng: 150m2

- Số phòng ngủ: 4 phòng