NHÀ TẦNG MÁI THÁI - MÃ B-N201

8.000.000₫ 55.000.000₫
NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI

NHÀ VƯỜN 2 TẦNG MÁI THÁI

- Phong cách kiến trúc: Hiện đại

- Số tầng: 2 tầng

- Tổng diện tích xây dựng: 140m2

- Kinh phí xây dựng: 750 triệu đồng.

- Thời gian thi công: 7 tháng