NHÀ PHỐ - MÃ B-N303

10.000.000₫ 60.000.000₫
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 

- Phong cách kiến trúc: Hiện đại

- Số tầng: 3 tầng

- Tổng diện tích xây dựng: 300m2

- Kinh phí xây dựng: 1,4 tỷ đồng.

- Thời gian thi công: 9 tháng