NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG - MÃ: B-N401

12.000.000₫ 65.000.000₫
NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

- Phong cách kiến trúc: Hiện đại

- Số tầng: 4 tầng

- Tổng diện tích xây dựng: 300m2

- Kinh phí xây dựng: 1,3 - 1,5 tỷ đồng.

- Thời gian thi công: 8 tháng