THIẾT KẾ NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ B-NV06

1₫
MẪU NHÀ VƯỜN MÁI THÁI 

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG

- Phong cách kiến trúc: Hiện đại

- Số tầng: 1 tầng

- Tổng diện tích xây dựng: 165m2

- Kinh phí xây dựng: 850 triệu đồng.

- Thời gian thi công: 6 tháng