Mã : B-NV01

12.000.000₫ 60.000.000₫
Nhà Vườn 1 tầng  " Nhà Nấm "

NHÀ VƯỜN 

- Phong cách kiến trúc: Hiện đại

- Số tầng: 2 tầng

- Tổng diện tích xây dựng: 275m2

- Kinh phí xây dựng: 1,4 tỷ đồng.

- Thời gian thi công: 9 tháng