Nhà 1 Tầng - Nhà Vườn

NHÀ VƯỜN MÃ: B-NV37

8.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ: B-NV34

8.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI LỆCH MÃ: B-NV35

9.000.000₫ 35.000.000₫

NHÀ VƯỜN - MÃ: B-NV32

8.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN - MÃ: B-NV31

8.000.000₫ 30.000.000₫

MẪU NHÀ VƯỜN 1 TẦNG - MÃ: B-NV30

8.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ: B-NV29

8.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG - MÃ: B-NV28

8.000.000₫ 30.000.000₫

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN - MÃ: B-NV27

8.000.000₫ 30.000.000₫