Nhà 1 Tầng - Nhà Vườn

NHÀ VƯỜN MÃ: B150.T06

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ: B160.T04

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI LỆCH MÃ: B220.L01

9.000.000₫ 30.000.000₫

NHÀ VƯỜN - MÃ: B140.T02

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ VƯỜN - MÃ: B140.T03

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ VƯỜN MÁI THÁI - MÃ: B170.T02

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ VƯỜN 1 TẦNG - MÃ: B170.T03

8.000.000₫ 25.000.000₫

BIỆT THỰ NHÀ VƯỜN - MÃ: B200.T06

8.000.000₫ 25.000.000₫

NHÀ 1 TẦNG - MÃ SP: B180.T02

8.000.000₫ 30.000.000₫